De Club van 50 is terug van weggeweest! Vanaf begin september gaan we weer van start met de werving én oprichting van deze club van ‘sponsoren’ en we kunnen ieders hulp goed gebruiken! Wat is de Club van 50? Als je lid wordt van de Club van 50, sponsor je eenmalig (voor het aankomend seizoen 2020/ 2021) een bedrag van (minimaal) € 50,00 aan de vereniging. Dit geld zal worden besteed binnen de vereniging. Iedereen die handbalvereniging Simons / H.V. Artemis ’15 een warm hart toedraagt kan lid worden van deze club. Leden van de Club van 50 kunnen zowel spelende leden als niet-leden zijn, ook vaders, moeders, broers, zussen, opa`s, oma`s, bedrijven en instellingen kunnen zich hierbij aansluiten. Besteding opbrengst Club van 50 Het geld dat binnenkomt via de Club van 50, zal in eerste instantie gebruikt worden voor de jeugd. In onze toekomstplannen willen we de jeugd prioriteit geven binnen de vereniging. Hierbij valt te denken aan zaalhuur voor onze mini-handballers, nieuwe ballen en ander materiaal voor de jeugdafdeling. Maar ook zal het geld besteed worden aan activiteiten voor de gehele vereniging zoals de jaarlijkse afsluitdag. Hoe kun je lid worden van de Club van 50? Iedereen die lid wil worden van de Club van 50 kan zich inschrijven via bijgevoegd machtigingsformulier. Hierop dienen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van het Clubvan50-lid/ de sponsor genoteerd te worden. Daarnaast kan ingevuld worden voor welk bedrag (minimaal € 50,00) men de vereniging wilt sponsoren, gevolgd door het IBAN rekeningnummer en een handtekening ter akkoord. De ingevulde inschrijfformulieren kunnen vóór 8 oktober a.s. ingeleverd worden bij de trainer/coach. De vereniging zal zorg dragen voor een eenmalige automatische incasso van het sponsorbedrag, welke zal geschieden in november 2020. Waarom word je lid van de Club van 50? Er zal bekend worden gemaakt wie er lid zijn van de Club van 50. Zowel op de website van Simons/ H.V. Artemis ’15, als op de Facebook-pagina zal hierover worden gecommuniceerd. Daarnaast zal er een bord met leden van de Club van 50 worden geplaatst in Sporthal de Bongerd in Doetinchem. Dit geldt zowel voor particulieren sponsoren als voor eventuele bedrijven/ instellingen. Voor hen wordt tevens gezorgd voor een kwitantie. Alle leden van de Club van 50 worden per e-mail en via de Facebook-pagina op de hoogte gehouden over de voortgang en de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. Alle hulp is welkom! Alle leden, trainers, coaches en vrijwilligers kunnen een steentje bijdragen om de Club van 50 tot een succes te maken! Wij vragen jullie om in jullie (nabije) omgeving op zoek te gaan naar leden voor de Club van 50. Alle machtigingsformulieren kunnen vóór 8 oktober a.s. worden ingeleverd bij de trainers welke door de sponsorcommissie zullen worden ingenomen. Ook kunnen de machtigingsformulieren worden ingeleverd bij de penningmeester van Simons / H.V. Artemis ’15, Niels Klein Gunnewiek. Wij hopen op jullie hulp en inzet bij deze actie! Met vriendelijke groet,

De sponsorcommissie

 

club-van-50-machtiging 2020-2021