Kledingbijdrage seizoen 2020/2021

Afgelopen seizoen heeft er vanuit de vereniging een investering is onze nieuwe kledinglijn plaatsgevonden. Door deze investering zijn de algemene reserves van de vereniging aangewend zoals medegedeeld in de algemene ledenvergadering. Om te waarborgen dat we over een aantal jaar weer een kleding investering kunnen uitvoeren is er tijdens de algemene ledenvergadering een akkoord bereikt over een nieuw in te voeren kledingbijdrage.

Kledingbijdrage
De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan jaarlijkse kledingbijdrage startende vanaf dit seizoen (2020-2021). De hoogte van deze bijdrage is € 15,- per spelend lid en zal voor het eind van het jaar worden afgeschreven. Voor de daarop volgende jaren zal dit aan het begin van het nieuwe seizoen zijn.